Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus

W programie edukacyjnym Erasmus Plus, który umożliwia doskonalenie kompetencji językowych za granicą, wzięło udział osiemnastu pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Grupę tę stanowiło siedemnastu nauczycieli oraz jeden…

Czytaj dalej