Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus

W programie edukacyjnym Erasmus Plus, który umożliwia doskonalenie kompetencji językowych za granicą, wzięło udział osiemnastu pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Grupę tę stanowiło siedemnastu nauczycieli oraz jeden pracownik administracyjny tej placówki.

Podsumowanie doświadczeń związanych z uczestnictwem w programie miało miejsce podczas konferencji „Kompetencje językowe kadry szkoły kluczem do europejskiego wymiaru placówki”. Omówiono tam przebieg programu oraz efekty udziału nauczycieli w kursach językowych.

Kursy odbywały się na Malcie, Islandii i w Hiszpanii. Udział w nich pozwolił pedagogom na zdobycie nowych umiejętności językowych, które obecnie wykorzystują nie tylko podczas zajęć językowych.

O szczegółach udziału pracowników szkoły w programie opowiadała Katarzyna Drypa-Skrok, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.

Spotkanie podsumowujące było też okazją do wymiany doświadczeń z dyrektorami innych szkół średnich prowadzonych przez powiat sandomierski. Podczas konferencji omówiono również zagadnienie pisania wniosków o udział w programie Erasmus Plus.