Zakontraktowane prace remontowe w dwóch szkołach średnich w Sandomierzu

Panuje optymistyczne nastawienie do przyszłego tygodnia, kiedy to formalności umowne z wykonawcami, którzy zostali wytypowani poprzez proces przetargowy, będą finalizowane. Te dwie firmy mają za zadanie przeprowadzić remonty w dwóch instytucjach edukacyjnych na poziomie ponadpodstawowym zlokalizowanych w Sandomierzu. Turbot, firma pochodząca z powiatu myślenickiego, będzie odpowiedzialna za prace remontowe w II Liceum Ogólnokształcącym, natomiast Prow-But z Trześni podejmie się renowacji Zespołu Szkół Ekonomicznych. W obu przypadkach prace skupią się na odnowieniu wnętrz tych budynków, które są uznane za zabytki i figuruje na gminnej liście zabytków.

Starosta Marcin Piwnik zapewnił informacje dotyczące planowanych prac w liceum. Prace obejmuję między innymi wymianę wielu istniejących instalacji: elektrycznej, hydraulicznej oraz ciepłowniczej. Co więcej, modernizacja dotknie również klatek schodowych, które aktualnie nie spełniają standardów – stopnie są zbyt szerokie, a pokrywające je płytki stanowią potencjalne ryzyko ze względu na swoją śliskość. Przewiduje się także wymianę drzwi wejściowych do sal lekcyjnych, a w sytuacji kiedy fundusze pozwolą – również renowację szkolnych toalet. Szacowany koszt tej operacji wyniesie około 1 milion złotych.

Z drugiej strony, w Zespole Szkół Ekonomicznych remont będzie mniej obszerny. Planowane jest odmalowanie sal i korytarzy oraz wymiana drzwi i okien. W planach jest również modernizacja szkolnej auli. Całkowity koszt tych inwestycji wyniesie 400 tysięcy złotych.

Źródło finansowe na te rewitalizacje w większości pochodzi z Polskiego Ładu, konkretnie z programu skierowanego na ochronę zabytków. Prace mają trwać podczas przerwy letniej i zostaną zakończone najpóźniej 30 sierpnia.