Plan inwestycji na poprawę infrastruktury drogowej w Sandomierzu – zwiększone fundusze od Krajowego Funduszu Budowy Dróg

Paweł Gancarz, Wiceminister Infrastruktury, zaprezentował ambitne plany dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci drogowej w Sandomierzu. Inicjatywy te mają być finansowane z dodatkowych środków przeznaczonych na ten cel przez Krajowy Fundusz Budowy Dróg.

Gancarz skupia się przede wszystkim na dwóch kluczowych projektach, które mają zrewolucjonizować ruch drogowy w tym mieście. Pierwszym z nich jest remont ulicy Kwiatkowskiego, ważnej arterii komunikacyjnej Sandomierza. Ta część miasta jest domem dla szpitala oraz dużego centrum handlowego, a sama droga jest częścią sieci dróg krajowych. W ostatnich latach stan tej drogi był źródłem wielu problemów i niedogodności dla mieszkańców.

Drugim istotnym elementem planu Gancarza jest budowa zachodniej obwodnicy Sandomierza. Planowane jest, że nowa trasa rozpocznie się w miejscowości Milczany i zakończy w Andruszkowicach. Ta inwestycja ma na celu ułatwienie podróżowania przez miasto i odciążenie ruchu miejskiego.