Ekspansja infrastruktury parkingowej przy Starostwie Powiatowym w Sandomierzu

Zarząd Powiatu Sandomierskiego planuje powiększenie liczby miejsc parkingowych przy swoim budynku. W ramach tego przedsięwzięcia ma powstać około 100 nowych miejsc do zaparkowania samochodów.

Oficjalnie ogłoszono już przetarg, który ma na celu wyłonienie wykonawcy wspomnianej inwestycji. Projekt przewiduje utworzenie dodatkowego parkingu na terenie przylegającym do urzędu.

Nowe miejsca parkingowe mają zasilić bazę dostępnych miejsc dla klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Marcin Piwnik, pełniący obowiązki starosty, podkreśla, iż aktualny parking nie jest w stanie pomieścić wszystkich pojazdów, co skutkuje koniecznością jego rozbudowy. Dodatkowo, nowy parking będzie dostępny dla użytkowników bez jakichkolwiek opłat.

Prace budowlane zostaną przeprowadzone na działce o powierzchni około 14 arów. Ta duża przestrzeń jest efektem połączenia gruntów należących wcześniej do starostwa z nabytą od prywatnego właściciela nieruchomością sąsiednią. Działki te znajdują się na wzniesieniu względem budynku urzędu, a więc wykonanie tam parkingu będzie wymagało budowy muru oporowego oraz przygotowania wjazdu pod górę.

W ramach realizowanej inwestycji nastąpi też modernizacja drogi za wydziałem komunikacji. Umożliwi ona bezpieczny dojazd do ulicy Mickiewicza. Trasa ta będzie regulowana przez znak drogowy, nakazujący skręt w prawo.