Wandalizm w centrum miasta: Zniszczona dekoracja świąteczna i uszkodzone zasilanie

Podczas nocnego incydentu, który miał miejsce w piątkowy wieczór 15 grudnia, wandale dokonali aktu zniszczenia na obszarze przyległym do Placu 3 Maja. Kilka dni wcześniej zainstalowaną bombkę świąteczną spotkał niefortunny los – została zniszczona. Co gorsza, oprócz szkód estetycznych, wandale naruszyli także infrastrukturę techniczną, powodując uszkodzenie systemu zasilania oświetlenia miejskiego oraz monitoringu. Sprawcy tego niedopuszczalnego czynu zostali jednak szybko zidentyfikowani i zatrzymani, jak zapewnił burmistrz Marcin Marzec.

Nie tylko ozdoba choinkowa uległa zniszczeniu, ale również urządzenie odpowiedzialne za jej zasilanie. Wskutek tego doszło do zwarcia, które pociągnęło za sobą szereg konsekwencji. Głównymi stratami były awaria oświetlenia na Placu 3 Maja oraz okolicznych kamer monitoringu. Burmistrz Marcin Marzec podkreślił, że tak bezmyślne działania mogły skończyć się dla sprawców tragicznie.

„Podsumowując, skończy się to dla nich bardzo źle! Dzięki sprawnej pracy monitoringu, Straży Miejskiej i Policji, sprawcy zostali szybko zatrzymani. Poniosą konsekwencje swoich działań, włącznie z odpowiedzialnością finansową za wyrządzone szkody. Apeluję do wszystkich: nie niszczmy naszego miasta i infrastruktury miejskiej! Nie będziemy tolerować takich zachowań!” – oznajmił burmistrz Marzec na swoim profilu w mediach społecznościowych.