Harcerze z Sandomierza wręczają Betlejemskie Światełko Pokoju okolicznym mieszkańcom i przywódcom diecezji

W świątyni seminaryjnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła, zlokalizowanej w Sandomierzu, harcerze należący do lokalnego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego tradycyjnie przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju. Odbiorcami tego symbolicznego daru byli biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz Marcin Marzec i Marcin Piwnik, którzy pełnią odpowiednio funkcje burmistrza Sandomierza i starosty sandomierskiego.

Sprawowana była msza święta pod przewodnictwem biskupa ordynariusza. Celebrowali ją natomiast ksiądz podharcmistrz Dariusz Sidor, kapelan diecezjalny Związku Harcerstwa Polskiego, Michał Powęska, rektor seminarium oraz inni duchowni wspierający działania harcerskie. Biskup Nitkiewicz w swojej homilii podkreślił wagę światła jako siły, która uwalnia od mroku ograniczającego naszą percepcję i zdolność do działań. Dodał, że to właśnie Światło Chrystusa umożliwia nam patrzenie na świat i działanie w nim z większym zrozumieniem.

– Betlejemskie Światełko to symbol narodzin Chrystusa – naszego Zbawiciela. Składamy wam, drodzy harcerze i harcerki, wyrazy wdzięczności za to, że przynieśliście je do naszej diecezji i miasta. Wykazaliście się wielką troską, aby nie zgasło podczas drogi. Teraz wszyscy razem musimy zadbać o to, by nadal płonęło. Patrząc na Pana Jezusa, starajmy się być sługami światła, a nie ciemności – mówił biskup.

Po zakończeniu mszy świętej, ordynariusz Nitkiewicz dokonał poświęcenia opłatków. Na zakończenie Jolanta Ziarko, przewodnicząca zgromadzenia, wyraziła wdzięczność za wspólną modlitwę oraz skierowała do wszystkich obecnych świąteczne życzenia.