Odważna decyzja firmy remontowej: asfaltowanie uliczki do szpitala w Sandomierzu mimo trudnych warunków atmosferycznych

Śnieg i mroźna aura nie stanowią przeszkody dla ekipy remontowej, która pomimo tych warunków przystąpiła do asfaltowania drogi prowadzącej do wejścia do sandomierskiego szpitala. Czytelnicy wyrażają zaskoczenie oraz pytają o trwałość nawierzchni wykonanej w tak niekorzystnych warunkach.

Starosta uspokaja, zapewniając, że używana jest specjalna mieszanka asfaltowa, przygotowana na niskie temperatury. Jest przekonany o tym, że taki rodzaj nawierzchni okaże się solidny i trwały, mimo że jego koszt jest znacznie wyższy niż standardowy. Warto jednak dodać, że dodatkowe koszty nie obciążają budżetu gminy.

Wykonawca zapewnia pełne zaangażowanie oraz odpowiedzialność za realizację tego zadania. Zobowiązał się do pięcioletniej gwarancji na świadczone usługi. W sytuacji wykrycia jakichkolwiek wad czy usterek, firma zobowiązała się do ich usunięcia na własny koszt.