Uroczystości w Sandomierzu: 25 lat służby ks. Tadeusza Pawłowskiego SAC i III Mokoszyńskie Święto Plonów

Pragnąc wyrazić wdzięczność za długie lata posługi duszpasterskiej ks. Tadeusza Pawłowskiego SAC, wierni zgromadzili się na uroczystej misji w kościele pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata, usytuowanym w malowniczym mieście Sandomierz. Ksiądz Pawłowski celebrował jubileusz 25-lecia swojej pracy jako kapelan, zarówno w Szpitalu Ducha Świętego, jak i miejscowej parafii Księży Pallotynów.

W tym samym dniu odbywało się również III Mokoszyńskie Święto Plonów – inicjatywa zorganizowana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, mająca na celu docenić i podziękować za urodzaj płodów ziemi. Było to wydarzenie, które zgromadziło mieszkańców okolicy na wspólnym dziękczynieniu.

Mszę Świętą sprawującą podziękowanie, kierował biskup sandomierski, Krzysztof Nitkiewicz. W koncelebracji eucharystii uczestniczył prowincjał Pallotynów, ks. Waldemar Pawlik SAC, a także inni księża z obszaru Sandomierza. Obydwie uroczystości zgromadziły liczny tłum – pracownicy szpitala z dyrektorem dr n. med. Markiem Kosem na czele, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, politycy i przedstawiciele władz samorządowych, siostry zakonne, strażacy oraz parafianie.