Kontrowersje wokół obwodnicy osiedla przy ul. Okrzei w Sandomierzu

Po serii spotkań, debat i protestów ze strony mieszkańców, ustalono ostateczny kształt obwodnicy planowanej na osiedlu przy ul. Okrzei w Sandomierzu. Lokalne władze uwzględniły głosy społeczności z ulicy Kruczej, co skutkowało odstąpieniem od wcześniejszych planów dotyczących budowy trzech łączników tej obwodnicy na terenie wspomnianego obszaru.

– Cel naszej inwestycji będzie skupiony jedynie na konstrukcji nowej trasy omijającej osiedle, jej integracji z aktualnie istniejącą siecią dróg oraz przygotowaniu projektu przyszłego rozwiązania drogowego do realizacji przez wykonawcę. Mówimy tu o drodze, która połączy ulicę Okrzei z Zawichojską – wyjaśnia Piotr Wójtowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji w urzędzie miasta.

Budowa nowej drogi, będącej obwodnicą dla osiedla przy ul. Okrzei, rozpocznie się u podstawy Szkoły Podstawowej nr 1, następnie przekształci się w prawo omijając zabudowania miejskie i zakończy się na wysokości ulicy Wojska Polskiego. Jeszcze nie tak dawno temu, starano się o utworzenie łącznika kierującego do ulicy Kruczej, ale po rozmowie mieszkańców z burmistrzem Marcinem Marcem, plany uległy zmianie.

Mieszkanka Sandomierza i uczestniczka rozmów, Marta Sarwa wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że lokalne władze zdecydowały się nie tworzyć łączników. Jego zdaniem mogłoby to bowiem stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i kierowców, gdyż droga jest tam na tyle wąska, że nie byłaby w stanie sprostać większemu natężeniu ruchu samochodowego.

Jak informowaliśmy wcześniej, trzy wcześniejsze procedury przetargowe dotyczące budowy obwodnicy osiedla przy ul. Okrzei nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia – oferty przedłożone przez wykonawców były za wysokie. Na tę inwestycję miasto otrzymało prawie 13 mln zł z programu Polski Ład. W ostatnim jednak przetargu, kosztorys prac wynosił już 35 mln zł. Z tego względu lokalne władze zdecydowały się ograniczyć zakres planowanych działań. Nie dość, że zaniechano budowy trzech łączników – zrezygnowano również z pomysłu konstrukcji nowej drogi od ul. Żwirki i Wigury do ul. Błonie (miejsca giełdy rolnej) jako rozszerzenia obwodnicy ul. Okrzei.