Zamek w Sandomierzu 

Szesnastowieczny Zamek w Sandomierzu wzniesiony na skarpie wiślanej, został zbudowany przez króla Kazimierza III Wielkiego. Od 1986 roku w zamku mieści się siedziba Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Od lat sześćdziesiątych do początku osiemdziesiątych prowadzone były tu liczne prace archeologiczne, które pozwoliły dokładnie poznać ludność i okolice, otaczające Zamek w Sandomierzu. Historia tego miejsca okazała się wyjątkowa i dobrze zarchiwizowana, dzięki czemu dzisiaj mogą ją poznać turyści odwiedzający muzeum poświęcone różnym dziejom królewskiego zamku. 

Zamek w Sandomierzu – historia 

Dawniej w miejscu dzisiejszego zamku prawdopodobnie był gród. W czternastym wieku prawdopodobnie gród ten został podbity i zniszczony podczas najazdu litewskiego. Jakiś czas później król Kazimierz III Wielki zdecydował się na budowę Zamku w Sandomierzu na miejscu dawnego grodu. Budowla o charakterze obronnym, stała się idealną warownią na tych terenach. W piętnastym wieku na zamku przyszła na świat córka Kazimierza Jagiellończyka, Barbara. Dwa lata później, podjęto decyzję o rozbudowie zamku. Ponad trzydzieści lat po tym remoncie, podjęto decyzję o kolejnym. Wówczas pomysłodawcą był Zygmunt I Stary, który polecił, aby przebudować cześć zamku, pora dobudować wieżę Kazimierza Wielkiego. Kolejnych remontów na zamku dokonywali   następcy tronu, toteż Zamek w Sandomierzu znacząco zmienił się przez wieki. Podczas potopu szwedzkiego wiele historycznych miejsc w Polsce uległo splądrowaniu i zniszczeniu, również Zamek w Sandomierzu. Historia budowli podczas najazdu szwedów jest bardzo smutna. Budowla została doszczętnie zrujnowana wskutek wybuchu prochu, podłożonego przez najeźdźców. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło aż pięćset osób.

Zamek w Sandomierzu – zwiedzanie

Dzisiaj zamiast konfliktów politycznych, czy obliczy władców, oferuje Zamek w Sandomierzu zwiedzanie. W historycznej budowli obecnie mieści się siedziba Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Zamek w przeszłości pełnił jednak wiele innych funkcji, był między innymi więzieniem, oraz sądem. Od 1986 roku jest natomiast muzeum. Od tego czasu przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych na zamku. W muzeum mieszczą się następujące działy:

  • Dział Archeologiczny,
  • Dział Etnograficzny,
  • Dział Sztuki,
  • Dział Literatury,
  • Dział Historyczny,
  • Biblioteka.

Udostępnione do zwiedzania wystawy z pewnością trafią do gustu wielu turystom. W muzeum znajdziemy bogate zbiory militariów, dzieł sztuki, numizmatyki, medalierstwa, przedmioty znalezione podczas prac wykopaliskowych pochodzących nawet z epoki kamienia. Muzeum opowiada historię nie tylko zamku, w którym się mieści, ale ziem sandomierskich, która była bardzo burzliwa i ciekawa przez wieki.

Zamek w Sandomierzu – Wikipedia

Zgodnie z informacjami zawartymi pod hasłem Zamek w Sandomierzu, Wikipedia przekazuje, że już w siedemnastym wieku skrzydło zachodnie po feralnych wybuchu zostało odnowione i odrestaurowane. Jan III Sobieski zbudował w zamku również stajnię oraz wysoką salę, której przed wybuchem nie było. Dlatego dzisiejsza forma zamku różni się od pierwotnej. Niestety, zamek uległ zniszczeniu przez stacjonujące tu prawie dwieście lat później wojska rosyjskie. Po III rozbiorze Polski natomiast w zamku mieściło się wcześniej wspomniane więzienie oraz sąd, stworzone przez władze austriackie. Dopiero na koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, zlikwidowane mieszczące się tu więzienie.