Kolejna ulica skanalizowana

Mieszkańcy ulicy Polnej w Sandomierzu mogą odetchnąć z ulgą. Ich ulica zostanie bowiem wkrótce podłączona do sieci kanalizacyjnej.

Kolejna ulica podłączona do kanalizacji

Mieszkańy już od kilku lat apelowali do władz miasta o przyłączenie ich ulicy do sieci kanalizacyjnej. Teraz mogą już zgłaszać odpowiednie wnioski do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu i podpisać z nim umowy na przyłącza. Na chwilę obecną możliwe jest podłączenie się do sieci mieszkańców 44 budynków. Pozostałe 14 otrzyma taką możliwość w najbliższym czasie.

Inwestycję prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zaś jej koszt wynosił blisko 2,5 miliona złotych. Większą część tej sumy uzyskane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na zasadzie pożyczki. Miasto Sandomierz uzyskało jednak 30% zwolnienie z konieczności zapłaty długu.

Ulica Polna nie była jednak jedyną ulicą wymagającą skanalizowania. Następna w kolejności jest ulica Burka. Zdaniem urzędników Sandomierskiego ratusza, to już jednak tylko kwestia czasu.