Nowa, dostosowana do potrzeb petentów siedziba Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu

Od niedawna Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w nowym obiekcie w Sandomierzu. Obecnie instytucja mieści się pod adresem Kwiatkowskiego 24, a wejście znajduje się od strony ulicy Orzechowej. 3 czerwca tego roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej placówki, podczas którego zaprezentowano udogodnienia dedykowane petentom, w tym osobom niepełnosprawnym.

Potrzeba relokacji Zespołu z poprzedniego miejsca przy ulicy Czyżewskiego, gdzie miało swoją siedzibę Dom Pomocy Społecznej, na niezależny budynek wyposażony w parking i windę oraz oferujący lepszą dostępność dla osób niepełnosprawnych, była tematem przemówienia Marcina Piwnika, starosty sandomierskiego, podczas ceremonii otwarcia.

Marcin Piwnik zaznaczył, że liczne kontrole ze strony wojewody świętokrzyskiego wykazały konieczność zmiany siedziby na większą. Poprzednia lokalizacja przy ulicy Czyżewskiego nie spełniała norm zarówno pod względem warunków pracy dla orzekających zespołów, jak i komfortu dla oczekujących petentów. Ograniczone powierzchnie biur nie pozwalały na pracę w satysfakcjonującym standardzie oraz komforcie, stwierdził starosta.

Pozytywną zmianę i poprawę warunków pracy podkreśliła Małgorzata Karasińska, przewodnicząca Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu, podczas uroczystości otwarcia. W nowej siedzibie znajdują się dwa gabinety lekarskie oraz łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo są pomieszczenia przeznaczone dla psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Na parterze działa biuro obsługi klienta, gdzie petenci mogą składać wnioski. Udogodnieniem jest także winda i przestronny parking. W piwnicach mieści się duże pomieszczenie wykorzystywane jako archiwum. Pani Karasińska wyraziła nadzieję, że nowa siedziba odpowiednio zaspokoi potrzeby osób z niepełnosprawnościami.