Finalizacja montowania najcięższego elementu konstrukcji mostu wiszącego w Sandomierzu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o zakończeniu procesu przesuwania najcięższego, ważącego 300 ton, fragmentu stalowej struktury mostu przerzuconego ponad Wisłą w Sandomierzu w kierunku podparcia rzecznego. Wskazuje to na to, iż 2/3 metalowej struktury mostu jest już skonstruowane.

Wg informacji przekazanych przez GDDKiA, faza przesuwania najbardziej masywnego elementu, który ma masę 300 ton, została zakończona. Łączna długość scalonych sekcji przęseł tego konstrukcyjnego obiektu przekroczyła już 300 metrów.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, proces przesuwania rozpoczął się w piątek 10 maja. Proces ten odbywał się na podporze znajdującej się w prądzie rzeki, przy czym prędkość operacji wynosiła około trzy metry na godzinę.

Z raportów GDDKiA wynika, że teraz po zespawaniu klucza, stalowy fragment przęseł osiągnął długość 307 metrów. Jest to równoznaczne z wykonaniem 2/3 całej struktury. Pozostało jeszcze do zamontowania elementy o sumarycznej długości 150 metrów od strony przyczółka na lewym brzegu.