Czesław Siekierski odwiedza rolników w Skotnikach na spotkaniu dotyczącym przymrozków

W niedzielę, 12 maja, Czesław Siekierski, pełniący funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uda się do Skotnik koło Sandomierza na spotkanie z lokalnymi sadownikami. Celem spotkania, które zostanie zorganizowane o godzinie 12 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, jest omówienie problemu przymrozków oraz dyskusja na temat możliwych rozwiązań tej trudnej sytuacji.

Inicjatywa spotkania z ministrem Siekierskim jest reakcją na apel, który niedawno skierowali do niego rolnicy z regionu sandomierskiego oraz powiatu opatowskiego. Ci rolnicy doznali strat w swoich gospodarstwach rodzinnych z powodu przymrozków, które miały miejsce w kwietniu tego roku.

W apelu rolnicy ze Świętokrzyska wyrażają swój niepokój wynikający z kwietniowych mrozów, które przyniosły znaczne straty ich gospodarstwom. Zwrócili się oni do lokalnych władz ze prośbą o spotkanie i poparcie dla ich wezwania o pomoc. Ten apel został wystosowany zarówno przez samorządy dwóch powiatów, jak i samych rolników, do władz państwowych.