Udana zbiórka na rzecz ratowania historycznych nagrobków w Sandomierzu

Podczas najnowszej zbiórki funduszy, jaka miała miejsce na cmentarzach w Sandomierzu, udało się zgromadzić imponującą kwotę przekraczającą 28 tysięcy złotych. To wynik tegorocznej, 31 edycji kwesty, którą z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego przeprowadzono na lokalnych nekropoliach. Janusz Sobolewski, prezes stowarzyszenia, wyraził swoje zadowolenie z tak znakomitego rezultatu, który okazał się o 13% lepszy niż rok wcześniej.

Do udziału w kwestii zgłosiło się ponad 330 wolontariuszy. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych. Aktorki akcji doczekały się również burmistrz miasta wraz ze swoim zastępcą, radni, reprezentanci instytucji kulturalnych, znani artyści, dziennikarze oraz inne osoby szeroko rozpoznawalne w lokalnej społeczności.

Wojciech Czerwiec, jeden z wiceprezesów Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego, zwrócił uwagę na to, że pomimo tak świetnych wyników zbiórki, potrzeby odnowienia historycznych nagrobków przewyższają możliwości finansowe. Dlatego też każda zebrana złotówka jest tak cenna. Czerwiec wyraził również swoje zadowolenie z faktu, że mieszkańcy doceniają starania na rzecz ochrony cennych cmentarza zabytków.

W najbliższym czasie komitet zamierza dokonać wyboru kilku (najprawdopodobniej 4-5) najbardziej zniszczonych nagrobków na cmentarzu katedralnym, które wymagają pilnej renowacji. To kontynuacja dotychczasowych działań – przez trzy dekady istnienia komitetu udało się odnowić 130 zabytkowych nagrobków na tym cmentarzu oraz kilka na cmentarzu świętopawelskim. Ponadto przeprowadzono m.in. renowację figury papieża Aleksandra i zadbaną o nową bramę wejściową na cmentarz.