Kwintesencja Dnia Papieskiego w Sandomierzu

W malowniczym mieście Sandomierz, z okazji obchodów Dnia Papieskiego, pamięć o Janie Pawle II jest żywo utrzymywana podczas uroczystych mszy świętych. W tym dniu odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia, które mają wspierać młodzież o dużym potencjale, pochodzącą z rodzin o skromnych dochodach.

Właśnie tak dzieje się w bazylice katedralnej w Sandomierzu, gdzie mieszkańcy chętnie ofiarowują swoje datki na ten szczytny cel. Jeden ze znamienitych mężczyzn wyraził swoje przekonanie, że zawsze powinno się pomagać tym, którzy mierzą się z większymi trudnościami w życiu. Wyraził nadzieję, że dobry los odwdzięczy mu się za tę niesioną pomoc kiedyś w przyszłości.

Ksiądz kanonik Jacek Marchewka, pełniący funkcję proboszcza parafii katedralnej, podkreślił szczególną rolę św. Jana Pawła II jako człowieka dialogu i architekta wspólnoty. Chociaż wielu kojarzy go przede wszystkim z pielgrzymek, które budziły wartości solidarności narodowej i spotkań z młodzieżą, Ksiądz Marchewka przypomniał o tym, że Papież był niedocenionym mistrzem słuchania drugiego człowieka oraz dialogu. Zdaniem duchownego, Dzień Papieski powinien inspirować nas do tego, aby wsłuchiwać się w potrzeby innych.

W rozmowach z mieszkańcami Sandomierza nieustannie pojawiają się ciepłe słowa o postaci papieża św. Jana Pawła II, który mimo upływu lat wciąż jest głęboko szanowany i pamiętany.