Modernizacja infrastruktury transportowej w Sandomierzu: Wymiana wiat przystankowych

Sandomierz jest obecnie miejscem dynamicznej przemiany infrastruktury komunikacji publicznej, gdzie głównym celem jest wymiana starych wiat przystankowych na nowe. Nowoczesne, zielone i przeszklone konstrukcje powstają tam, gdzie dotychczas lokowały się stare wiaty. Ponadto, niektóre przystanki autobusowe otrzymają również zmodernizowane otoczenie. Montaż pierwszej z nowych konstrukcji zostanie finalizowany już w przyszłym tygodniu.

Cały proces wymiany i modernizacji wiat przystankowych jest ostatnim etapem szeroko zakrojonego projektu dotyczącego ulepszenia systemu transportu miejskiego. Przykładem wcześniejszych działań jest zakup nowoczesnych autobusów. Ostateczny wybór nowych wiat przystankowych był wynikiem decyzji urzędników miasta, którzy dokonali wyboru spośród kilku propozycji oferowanych przez firmę zwycięską w odpowiednim przetargu.