osobowość roku

Osobowość roku 2020: we wtorek poznamy zwycięzcę

Osobowość roku 2020: we wtorek poznamy zwycięzcę

Osobowość roku 2020 to inicjatywa pozwalająca wyróżnić osoby, który przyczyniły się do rozwoju kultury, nauki lub biznesu. Plebiscyty organizuje się osobno w poszczególnych miastach i województwach, a więc nie może ominąć to województwa świętokrzyskiego. Mieszkańcy regionu mieli okazję głosować w ostatnim czasie na najciekawsze postacie, a we wtorek poznamy wyniki tego głosowania. Przypominamy, że nie dawno odbył się też wybór Sandomierzanina 2020 roku, który wygrała dr Urszula Stępień. Teraz musimy poczekać kilka dni, aby dowiedzieć się, kto zasłużył na podobny tytuł w skali całego województwa.

Czy społeczeństwo tego potrzebuje?

Wybieranie wybitnych jednostek jest potrzebne w społeczeństwu z kilku przyczyn. Przede wszystkim lubimy mieć autorytety i żywe symbole. Potrzebujemy widzieć, że silne i charyzmatyczne osoby dbają o sprawy, które są ważne również i dla nas. Buduje to nasze morale i pozwala czuć wsparcie z ich strony. Inną sprawą jest inspiracja, jaką takie osoby mogą nam zagwarantować. Jeśli prowadzimy jakiś biznes, to inspiracją mogą być osoby, które już na tym polu osiągnęły sukces. Gdy zaś tworzymy sztukę, również potrzebujemy „idoli”, którzy na tej sztuce zjedli zęby i mogą być żywym dowodem na to, jak powinno się ją tworzyć.

Ale chyba najważniejszą sprawą jest pożytek społeczny. W tym wypadku oczywiście prym wiodą osoby, prowadzące działalność charytatywną. Jeśli ktoś ma wystarczająco środków, aby móc przeznaczyć je wsparcie dla potrzebujących i walkę np. z ubóstwem lub niewydolnością służby zdrowia, to jak najbardziej się to ceni. Pod tym względem można wiele zawdzięczać chociażby Jerzemu Owsiakowi czy stowarzyszeniu Caritas.

Również przedsiębiorcy mają bardzo ważne zadanie w społeczeństwie. Nie tylko tworzą miejsca pracy, ale też dostarczają potrzebne towary i usługi. Można powiedzieć, że to właśnie oni tworzą gospodarkę i ją napędzają. W systemie kapitalistycznym dzięki wysoko rozwiniętym przedsiębiorstwom możliwy jest jakikolwiek zarobek i rozwój finansowy. Nawet osoby niezamożne dużo zyskują dzięki takiej strukturze, gdyż większość osób o niewielkim zapleczu finansowym ma prace właśnie dzięki przedsiębiorcom. Usługi i produkty, z których korzystają też od takich przedsiębiorstw pochodzą. Między innymi stąd właśnie bierze się potrzeba, aby pewne jednostki wyróżniać i stawiać za wzór. A przynajmniej w ich konkretnej dziedzinie.