Obowiązkowe szkolenia dla duchownych diecezji sandomierskiej w odpowiedzi na nowe przepisy o ochronie małoletnich

W nawiązaniu do ostatnich zmian w przepisach dotyczących ochrony dzieci i młodzieży, biskup Krzysztof Nitkiewicz zdecydował, że wszyscy duchowni diecezji sandomierskiej muszą przejść odpowiednie szkolenia. Te decyzje wynikają bezpośrednio z wprowadzenia tzw. ustawy Kamilka, której głównym założeniem jest ochranianie najmłodszych przed różnymi zagrożeniami.

Diecezja sandomierska zareagowała na zmiany prawne, przygotowując program szkoleń dla duchownych. Celem tych działań jest zapewnienie, aby wszyscy księża byli zaznajomieni z nowymi przepisami i świadomi swojej roli w procesie ochrony dzieci i młodzieży.

Podkreślając znaczenie tych szkoleń, biskup Nitkiewicz nałożył obowiązek uczestnictwa w nich na całe duchowieństwo diecezji sandomierskiej. Dotyczy to nie tylko proboszczów i wikariuszy, ale również księży emerytów, profesorów i studentów seminarium duchownego, a także innych kapłanów pracujących w parafiach na terenie diecezji.