Średniowieczne mury obronne w Sandomierzu czekają na remont

Sandomierz, miasto z bogatą historią, szykuje się do przeprowadzenia renowacji swoich średniowiecznych murów obronnych. Te starożytne struktury, które kiedyś ochraniały miasto, znajdują się obecnie w stanie bliskim ruiny. Jak donoszą lokalne źródła, jedno z odcinków tych murów zostało niedawno zabezpieczone, gdy zauważono, że nie jest już stabilne i brakuje mu fundamentów od strony ulicy Podwale.

Zakładany koszt remontu wynosi około 3,5 miliona złotych. Ze względu na olbrzymie wyzwanie finansowe, projekt został podzielony na etapy. Na pierwszą fazę prac miasto przeznaczyło budżet w wysokości 1 miliona 400 tysięcy złotych.

Paweł Niedźwiedź, burmistrz Sandomierza, wyjaśnia sytuację. Zwraca uwagę na fakt, że stan murów obronnych jest bardzo zły – konstrukcja się rozpada, a dodatkowo pojawiają się nakazy renowacji od wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ostatnim czasie stan tych murów drastycznie się pogorszył i ich renowacja stała się nieunikniona.

Rewitalizację murów przeprowadzi firma Katanga z Parszowa. Burmistrz Niedźwiedź informuje, że koszt tego zadania wyniesie 1 milion 380 tysięcy złotych. Planowane prace obejmują odtworzenie fragmentu muru w miejscu, gdzie zostanie zbudowana baszta i część przyległego muru. Będą one skupiały się na wzmocnieniu struktury, uzupełnieniu ubytków, równaniu korony murów oraz nadmurowaniu do jednakowej wysokości. Dodatkowo przewidziane są prace izolacyjne i spoinowanie murów. Warstwy wierzchnie będą poddane hydrofobizacji.

Średniowieczne mury obronne powstały w Sandomierzu w połowie XIV wieku, za czasów Kazimierza Wielkiego, a ich budowa trwała do końca XV wieku. Miejmy nadzieję, że dzięki planowanym pracom renowacyjnym, te historyczne struktury odzyskają swój dawny blask i ponownie będą ozdobą Sandomierza.