Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu sandomierskiego: remont 12 przejść dla pieszych

Powiat Sandomierski planuje przeprowadzić gruntowną modernizację 12 przejść dla pieszych, co ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa. Inwestycja skupi się nie tylko na remoncie samych przejść, ale również na zwiększeniu ich oświetlenia, co dodatkowo podniesie komfort korzystania z nich.

Informację o planowanej inwestycji przekazał poseł Marek Kwitek, zaznaczając, że powiat sandomierski uzyskał na ten cel finansowanie w wysokości niemal 3,6 miliona złotych. Pochodzi ono z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 80% wartości całego projektu.

Poseł Kwitek wskazał, że dofinansowanie to przyczyni się do stworzenia nowoczesnej infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Zgodnie z jego słowami, jest to kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lokalnej gospodarki. Ponadto, inwestycje te bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W wyniku przeprowadzonych prac dzieci będą mogły w bezpieczny sposób dotrzeć do szkoły, a przejścia dla pieszych będą odpowiednio oświetlone. Dodatkowo, ścieżki rowerowe będą bezpieczniejsze dla cyklistów, a kierowcy zyskają lepszą nawierzchnię i oznakowanie dróg. Takie inwestycje pozwalają na stworzenie skoordynowanego i zintegrowanego systemu transportowego na terenie powiatu, z którego korzyści czerpać będą wszyscy użytkownicy dróg.