III Synod Diecezji Sandomierskiej

III Synod Diecezji Sandomierskiej miał kolejne posiedzenie

III Synod Diecezji Sandomierskiej

III Synod Diecezji Sandomierskiej trwa przez cały czas, a właśnie odbyła się jego kolejna sesja. Przed rozpoczęciem sesji plenarnej odbyła się Msza Święta, którą odprawił bp. Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię w bazylice katedralnej koncelebrowali ks Jerzy Dąbek, bp Edward Frankowski oraz ks. Witold Płaza. Uczestniczyli w niej przede wszystkim członkowie synodu.

III Synod Diecezji Sandomierskiej rozpoczął się 25 marca 2017 roku, a jego hasłem jest „Aby nieść Światło Ewangelii”. Odbywa się on w nawiązaniu do nauk papieża Franciszka, który w bardzo stanowczy i precyzyjny sposób poucza biskupów na całym świecie.

Biskupi wierni papieżowi Franciszkowi

Biskup Nitkiewicz podczas wygłaszania kazania odwołał się do słów papieża Franciszka. Papież wspominał o tym, aby Kościół nigdy nie był bierny i nie stał w miejscu. Zachęcał biskupów do drogi synodalnej pełnej wyzwań, poświęceń i wyrzeczeń. Ojciec Święty zauważa, że poświęcenia, na które będą musieli zdobyć się biskupi, będą czymś na bakier ze współczesnym światem. Przypomina więc, aby biskupi modlili się do Ducha Świętego o wsparcie. Te i inne nauki Franciszka wspomniał bp Nitkiewicz w trakcie kazania.

Po mszy uczestnicy synodu przenieśli się do Katolickiego Domu Kultury im. św. Józefa. Tam delegaci rozmawiali na temat schematów statutów synodalnych.

Czym jest synod?

Słowo synod może się wydawać przestarzałe, więc być może nie każdy wie, czym to wydarzenie jest. Jego nazwa pochodzi od greckiego sýnodos, które oznacza po prostu „zebranie”. Jest to cały szereg to spotkań władz kościelnych, na których omawia się ważne sprawy związane z życiem Kościoła.

W tym wypadku mamy do czynienia z synodem diecezjalnym, co oznacza, że spotykają się na nim osoby odpowiedzialne za jedną konkretną diecezję. Są jednak też inne rodzaje tego wydarzenia, a konkretnie synod prowincjonalny oraz synod plenarny. Ten pierwszy dotyczy metropolii a drugi całego kraju. Raz na pewien czas odbywają się też spotkania najważniejszych przedstawicieli Kościoła z całego świata. Takie spotkanie nazywamy soborem powszechnym.